Dyrektywa o sygnalistach zacznie obowiązywać od 17 grudnia 2021 r.
Anonimowy kanał zgłoszeniowy dla sygnalistów

Bezpieczny i anonimowy kanał zgłoszeń dla sygnalistów.

Kompletna usługa wdrożenia i spełnienia wymogów dotyczących sygnalistów.

Dlaczego my?

Oferujemy kompletną usługę spełnienia wymagań obsługi zgłoszeń od sygnalistów w Twojej firmie.

Procedury i dokumentacja

Przygotowanie procedur i dokumentacji wewnętrznych, zgodnych z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Bezpieczna skrzynka

Anonimowa, bezpieczna i sprawdzona skrzynka do zgłaszania naruszeń i komunikacji z sygnalistą.

Szkolenie pracowników

Webinary oraz szkolenia zdalne i stacjonarne zarówno dla pracowników, jak również kadry zarządzającej.

Obsługa zgłoszeń

Pełen outsourcing dotyczący przejęcia zadania koordynowania obsługi zgłoszeń sygnalistów.

Jak to robimy?

Każda organizacja jest inna, dlatego przygotowujemy ofertę w zależności od potrzeb.

01

Prace wstępne

W początkowym etapie opracowujemy plan wdrożenia zgodnie z ustalonymi wymaganiami.

02

Wdrożenie i przeszkolenie

W zależności od ustaleń, sprawnie udostępniamy wszystkie usługi wraz z opracowaniem dokumentacji.

03

Bieżące wsparcie i monitoring

Usprawniamy i monitorujemy cały system aby zachować ciągłość działania.

Spełnienie wymogów dyrektywy unijnej dotyczącej sygnalistów nakłada na organizacje i podmioty publiczne szereg nowych obowiązków.

Bezpieczny Kontakt to usługa wdrożeniowa polegająca na opracowaniu dokumentacji, procedur, przeprowadzeniu szkoleń oraz wdrożeniu bezpiecznej skrzynki kontaktowej dla sygnalistów. Zajmujemy się także całkowitym przejęciem obsługi zgłoszeń sygnalistów.

Jednym z ważniejszych elementów jest wdrożenie bezpiecznego i anonimowego kanału obsługi zgłoszeń sygnalistów. Dlatego przygotowaliśmy trzy ogólne plany cenowe dla tej usługi. Proponowane ceny netto są orientacyjne i są zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 kc).

Sprawdź cennik

Anonimowa skrzynka GlobaLeaks

Historia GlobaLeaks rozpoczęła się w 2011 r., a dzisiaj oprogramowanie jest powszechnie używane na całym świecie przez ponad 4000 organizacji działających w dziedzinie działań antykorupcyjnych, praw człowieka, dziennikarstwa śledczego, compliance i przede wszystkim do obsługi zgłoszeń od sygnalistów.

Aby sygnalista miał poczucie, że jego zgłoszenie zapewni mu poufność i prywatność, potrzebne są nowoczesne technologie gwarantujące anonimowość sygnalisty. Więcej o anonimowości przeczytasz na stronie Anonimowość.

Tak, zastosowane mechanizmy we wdrażanej przez nas skrzynce GlobaLeaks spełniają wymogi Rozporządzenia EU 2016/679 (RODO) i aktów towarzyszących. Co więcej, zastosowane w skrzynce rozwiązania wypełniają też wymogi standardu ISO ISO 37002:2021.

Zdecydowanie tak. Rozwiązanie istnieje i ewoluuje już na globalnym rynku światowym od ponad 10 lat. Korzysta z niej ponad 4000 różnych organizacji, w tym podmioty zajmujące się dziennikarstwem śledczym oraz naruszeniami praw człowieka. Więcej na stronie GlobaLeaks.

Tak, wdrażana przez nas anonimowa skrzynka spełnia wymogi określone w unijnej dyrektywie 2019/1937, a także polskiej ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Więcej na stronie Wymagania prawne.

Żaden system informatyczny nie jest w 100% bezpieczny, podobnie żaden system nie daje 100% gwarancji zachowania anonimowości. Więcej na ten temat na stronie Zagrożenia dla anonimowości.

Tak, skrzynkę dla sygnalistów można skonfigurować w ten sposób, że obsługuje ją wiele osób zgodnie z procedurą obsługi zgłoszeń sygnalistów, jaką posiada dana organizacja. Ponadto można przydzielić konkretnych odbiorców do konkretnych kanałów zgłoszeń.

Tak, istnieje taka możliwość. W większości przypadków organizacje utrzymują jeden wewnętrzny kanał zgłoszeń. Ale możliwe są przypadki, że potrzebne są dodatkowe kanały, np. kanał zewnętrzny lub kanały dla odrębnych podmiotów w ramach jednej grupy kapitałowej.

Odpowiednio zastosowane zaawansowane algorytmy szyfrujące to podstawa dla zachowania poufności, bezpieczeństwa i integralności zgłoszeń, które wysyłają sygnaliści. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Szyfrowanie.

Tak, oprogramowanie dla sygnalistów GlobaLeaks jest bezpłatne i dostępne dla każdego. Kod źródłowy aplikacji jest ogólnie dostępny w ramach licencji AGPLv3. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dział IT w organizacji wdrożył i utrzymywał samodzielnie taką skrzynkę.

Wymienione pojęcia dotyczą konkretnych rozwiązań z dziedziny IT, które stosowane są w skrzynce i mają na celu spełnienie wymagań prawnych czyli zapewnienie bezpieczeństwa i anonimowości dla sygnalistów. Więcej informacji na stronie Bezpieczeństwo.

Oferta na skrzynkę GlobaLeaks

Oferujemy usługę wdrożenia, utrzymania i obsługi skrzynki dla sygnalistów z dostosowaniem do wewnętrznych procedur organizacji.

Miesięcznie

Rocznie

Wdrożenie skrzynki dla sygnalistów: podstawowy

Podstawowy

190 miesięcznie
1900 rocznie
 • 1 Odbiorca
 • 1 kanał zgłoszeniowy
 • Codzienna kopia zapasowa
 • Bieżące aktualizacje
 • Wsparcie techniczne 24/7
 • Pomoc przy administracji
 • Własna domena
 • Odrębny serwer VPS
Wdrożenie skrzynki dla sygnalistów: korporacyjny

Korporacyjny

490 miesięcznie
4900 rocznie
 • Do 100 odbiorców
 • Do 10 kanałów zgłoszeniowych
 • Codzienna kopia zapasowa
 • Bieżące aktualizacje
 • Wsparcie techniczne 24/7
 • Pomoc przy administracji
 • Własna domena
 • Odrębny serwer VPS

Kto to jest sygnalista?

Sygnalistą może zostać osoba, która działając w dobrej wierze informuje o naruszeniach, z którymi spotyka się w miejscu pracy.

Ochrona prywatności

Organizacja przetwarzająca zgłoszenia sygnalistów musi chronić prywatność i dane osobowe sygnalisty oraz te powierzone.

Zapewnienie anonimowości

Tak długo jak sygnalista sam nie postanowi ujawnić swojej tożsamości, tak długo jego zgłoszenie musi pozostać anonimowe.

Działania niedozwolone

Niedopuszczalne są działania odwetowe wobec sygnalistów. Zachowania takie jak np. ujawnienie tożsamości sygnalisty bez jego zgody, są penalizowane.

Ochrona sygnalistów

W ramach ochrony sygnalistów, organizacje objęte takim wymogiem muszą zapewnić bezpieczny kanał zgłoszeniowy do komunikacji dwustronnej.

Różne kanały zgłoszeń

W zależności od konkretnego przypadku, sygnalista może zgłosić naruszenia poprzez kanał wewnętrznych albo zewnętrzny, a także ujawnienie publiczne.

Komunikacja z sygnalistą

Fizyczna skrzynka na zgłoszenia papierowe nie daje możliwości komunikacji dwustronnej. Taką możliwość daje skrzynka GlobaLeaks.

Kontakt w sprawie obsługi sygnalistów

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia? Czekamy na Ciebie!

Mornel s.c.
60-185 Skórzewo, ul. Działkowa 32